jiscpress.org

Kjøpe Champix i Norge Uten Resept - Anmeldelser, Best pris

Pfizer logo

Champix (Pfizer) er et nikotinfritt medikament som hjelper deg å slutte å røyke. Den virker på to forskjellige måter og gir derfor en langt større sannsynlighet for vellykket røykeslutt enn liknende preparater som bupropionn, nikotinplaster og placebo. Kliniske studier har vist at en solid andel av brukerne blir røykfrie etter bare 12 ukers bruk av denne medisinen.

Du bør bruke Champix i en periode på 12 uker for å oppnå en røykfri hverdag.

  • Effektivt og annerkjent medikament for røykeslutt
  • Demper nikotin-suget
  • Reduserer risikoen for tilbakefall
  • Forhindrer abstinenssymptomer

Det er ikke lett å stumpe røyken, men denne medisinen har vist seg å kunne hjelpe der andre midler kommer til kort. Du kan nå kjøpe Champix hos JiscPress ved å fullføre en rask og konfidensiell konsultasjon med en av våre leger. Konsultasjonen er viktig for at legen skal kunne avgjøre om dette røykeslutt medikamentet er forsvarlig og sikkert for deg å bruke.

jiscpress.org
Større bilde av forpakningen med røykeslutt behandlingen
Bilde av champix-pakke Flatt bilde av Champix behandling Slutte å røyke pakke

Velg den behandlingen som passer for deg

For alle som vil slutte å røyke eller snuse.

Hvis du vil begynne med Champix, anbefales det at du bestiller startpakken. Denne pakken inneholder en lavere dose av Champix (0,5 mg) som tillater kroppen å bli vant til medisinen før du begynner på en høyere dose (1 mg) etter 1 uke. Startpakken skal tas i 2 uker og er den første delen av en 12-ukers behandling.

Behandling Varighet Dosering Pris Bestilling
Startpakke (2 uker behandling) 2 uker 11 á 0.5mg + 14 á 1mg 1080.00 kr Start online konsultasjon
Startpakke + 2 uker (4 uker behandling) 4 uker 11 á 0.5mg + 42 á 1mg 1815.00 kr Start online konsultasjon

For alle som har bestemt seg for å bli røykfrie eller snusfrie

Det tar i gjennomsnitt 12 uker å bli helt røykfri eller snusfri. Dette er med andre ord den tiden det tar å bli fullstendig kvitt nikotinsuget og alle abstinenser som kan komme i forbindelse med røykeslutt. Legemiddelet Champix er spesielt utviklet for å kunne brukes i løpet av denne perioden, og vi tilbyr derfor en komplett 12-ukers behandling for de som har bestemt seg for å slutte. Denne behandlingen inneholder en startpakke for de første 2 ukene, i tillegg til tabletter for de resterende 10 ukene.

Behandling Varighet Dosering Pris Bestilling
Komplett behandling (startpakke + tabletter for 10 uker) 12 uker 11 tabletter á 0.5mg + 140 tabletter á 1mg 3585 kr. Start online konsultasjon


Hvordan kan Champix hjelpe meg, og hvordan tar jeg medisinen?

Når du røyker, vil nikotinen i sigaretten bidra til å frigjøre dopamin i hjernen. En høy tilførsel av dopamin, som man blant annet får via sigaretter, gir en økt følelse av glede og velvære. Dette bidrar også til avhengighet. Champix er en såkalt partiell agonist som virker ved å frigi en moderat mengde dopamin i hjernen. Dette motvirker nikotinabstinensen, og trangen til å røyke vil derfor reduseres. Samtidig blokkerer medisinen også selve nikotinresponsen i hjernen, slik at nytelsen og "belønningen" du får fra å røyke reduseres. Champix har derfor en unik todelt virkningsmekanisme som stopper både røyksuget og selve følsen du får av å røyke. Dette vil dermed kunne bidra svært positiv til at du lykkes med din røykeslutt.

Det er først og fremst viktig at du setter en sluttedato når du skal slutte å røyke eller snuse, slik at du kan starte behandlingen én uke før den planlagte datoen. På den måten vil abstinenssymptomene også reduseres gradvis. En full behandling går over 12 uker. Du kan også forlenge behandlingen med 12 nye uker dersom du føler at du har behov for dette. Det er imidlertid viktig at du rådfører deg med lege før du eventuelt forlenger behandlingen, slik at du kan være sikker på at en forlengelse ikke vil medføre unødvendig risiko for din helse.

Champix bør tas til samme tid hver dag, og helst etter et måltid for å redusere muligheten for kvalme. Dersom du glemmer å ta en tablett, må du ta den så fort du husker. Hvis det er like før du skal ta en ny tablett, skal du la være å ta den glemte dosen. Det er viktig at du ikke tar dobbel dose. En vanlig Champix behandling for å slutte og røyke eller å slutte og snuse går over 12 uker, og skal tas på følgende måte:

Uke 1 Dose
Dag 1 - 3 Ta en 0,5 mg tablett om dagen.
Dag 4 - 7 Ta en 0,5 mg tablett to ganger daglig; en om morgen og en om kvelden.
Uke 2 - 12 Dose
Dag 8 - slutt Ta en 1 mg tablett to ganger daglig; en om morgen og en om kvelden.

Til toppen

Gir Champix bivirkninger?

De fleste pasienter opplever få eller ingen bivirkninger når de begynner med denne medisinen. Det er imidlertid viktig å være klar over at personer som slutter å røyke, generelt kan oppleve noe ubehag og dessuten få humørsvingninger og søvnproblemer. Eventuelle bivirkninger som måtte oppstå, vil normalt bli borte i løpet av de første dagene når kroppen har fått vent seg til virkestoffet i medisinen. For å unngå kvalme, er det anbefalt at man tar tabletten rett etter et måltid.

Ved bruk av Champix kan det man dermed, i noen tilfeller, oppleve kvalme, hodepine og søvnløshet. Munntørrhet, tretthet og svimmelhet har også blitt rapportert. Vi ber alle våre pasienter lese igjennom pakningsvedlegget før bruk.

Dersom du opplever bivirkninger som er sterke, plagsomme eller vedvarende, er det viktig at du stanser bruken av Champix omgående og kontakter lege.

Til toppen

Hvem kan/kan ikke bruke denne medisinen?

Champix kan brukes av både kvinner og menn over 18 år som ønsker å slutte med røyk eller snus. Medikamentets aktive virkestoff vareniklin, påvirker nikotinreseptorene i hjernen slik at du ikke får den samme nytelsen som følge av nikotin. Medisinen reduserer også abstinenssymptomene som du gjerne får når du slutter å røyke eller snuse, noe som gjør at du ikke vil oppleve de vanlige ubehagene som ofte forekommer i forbindelse med røyke- eller snusslutt.

Det er ikke anbefalt å bruke Champix dersom du har sykdommer som nedsatt nyrefunksjon og epilepsi, eller du er gravid. Ettersom pasienter med psykiatriske lidelser med depresjoner og suisidale tanker ofte kan oppleve en forverring symptomene ved røykeslutt, er det ikke anbefalt at disse personene begynner med Champix uten tett oppfølging fra sin fastlege. Vennligst vær nøye med å oppgi eventuelle sykdommer du har eller medisiner du bruker i din online konsultasjon her hos JiscPress, slik at våre leger kan være sikre på at du får en behandling som ikke medfører fare for din helsetilstand.

Til toppen

Kan jeg kjøpe Champix på nett?

JiscPress tilbyr Champix-behandlinger til alle personer over 18 år som ønsker å slutte å røyke eller snuse. Alt du som pasient må gjøre, er å gjennomføre en online konslutasjon med en av våre leger slik at vi kan være sikre på at du får en behandling som er sikker og trygg for deg og din helse. Konsultasjonen er helt uforpliktende og konfidensiell, og dersom den blir godkjent vil du etter kort tid motta din behandling rett på døren. Medisinen, som omhyggelig pakkes av vårt apotek, sendes i en diskré eske som ikke oppgir noen informasjon om innholdet. Du kan derfor trygt motta pakken både på hjemme og på jobb.

Vi har et samarbeid med Klarna som gjør at du har muligheten til å velge å betale med faktura etter å ha mottatt produktet. Til toppen

PDF
Behandlinger
Champix
Pharma Check
var service til deg